Projectes

Projecte iniciat amb col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a potenciar la custòdia del territori als espais naturals de Catalunya. Mitjançant acords voluntaris amb propietaris de terrenys limítrofs a la zona protegida es busquen diferents objectius:

  • Integrar les finques llindants amb l’àmbit protegit en els objectius de conservació de la Reserva
  • Millorar l’hàbitat del bosc de ribera a la franja inundable del meandre de Flix
  • Millora paisatgística de l’entorn del meandre de Flix
  • Maneig d’hàbitats en zones de transició als aiguamolls de la zona de Sebes.

Galeria

Multimèdia