Projectes

 

En els últims anys s’ha observat una elevada mortalitat dels exemplars típics de bosc de ribera.
El canvi en les variacions del nivell de l’embassament de Flix en els últims anys, caracteritzat per una menor fluctuació i l’augment del nivell de les aigües, es contempla com la causa principal d’aquesta mortalitat. La inundació contínua produeix l’ofegament per anòxia de les arrels. A més, aquest augment en els nivells, comporta un increment de la salinitat agreujant el problema, ja que produeix un efecte barrera que impedeix la descàrrega de l’aqüífer. Això explicaria la proliferació d’una planta enfiladissa típica de sòls salins, la corretjola borda (Cynanchum acutum), que cobreix àmplies superfícies incloent arbres.


Per la magnitud i rapidesa dels canvis observats en l’estat del bosc de ribera, des del 2007 i en previsió de continuïtat els propers anys, s’inicia l’estudi de l’estat de conservació del bosc de ribera, per tal de possibilitar actuacions de gestió que reverteixin aquest procés en la mesura del possible i que permetin en un futur immediat la conservació del bosc de ribera de la Reserva Natural de Sebes.

 

Galeria

Multimèdia