Projectes

 

Gràcies a la implicació de l’aleshores Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’any 2001 s’inicia aquest projecte de conservació per recuperar com nidificant la cigonya blanca al tram final del riu Ebre. Després de la construcció de l’aviari es van portar els primers exemplars de cigonya blanca el juny de 2001. Després de dos anys criats en captivitat, foren alliberats el març de 2003 i aquell any criaren dues parelles. Aquell mateix any es portà un nou grup per criar-les en captivitat.


L’any, 2005, s’alliberà el segon grup de cigonyes i foren 9 les parelles nidificants. Vist l’èxit de la creació d’un nucli reproductor suficient va optar per no criar més exemplars en captivitat, amb l’esperança de consolidar la població nidificant actual.


Actualment són 14 les parelles reproductores presents a la Reserva.

Galeria

Multimèdia