L’acord de custòdia formalitzat entre 7deRibera Hostal-Agrobotiga i el Grup de Natura Freixe permetrà realitzar una gestió de l’hàbitat de ribera de la finca Mitjanes amb l’objectiu de preservar i millorar els seus valors naturals. En un futur també es vol implantar unes pràctiques agrícoles sostenibles a la finca i potenciar-ne els productes de qualitat i proximitat obtinguts.

La finca Mitjanes és propietat de 7deRibera Hostal-Agrobotiga i està situada a la comarca de La Ribera d’Ebre, al terme municipal de Mora La Nova, té una superfície de prop de 2 ha.

La finca està situada en una plana d’inundació del riu Ebre, a la riba esquerra. A la finca s’hi poden distingir dos ambients ben diferenciats, per una banda hi ha la part agrícola de la finca, i per l’altra la zona més riberenca ocupada per bosc de ribera. A la finca també hi ha un mas i una antiga sínia en desús, la qual representa un patrimoni cultural molt interessant.

Just enfront de la façana fluvial de la finca i paral·lela a aquesta hi ha una petita illa de 300 metres de llarg per 23 metres d’ample, que forma un canal o galatxo d’una amplada d’entre 3 i 5 metres. Són destacables l’illa i la façana fluvial que conformen l’hàbitat ripari de la finca, que a banda de les pròpies funcions que desenvolupen dintre l’ecosistema, també tenen una importància cabdal per la funció de corredor biològic que desenvolupen. El galatxo existent també té una importància notable, ja  que conforma un hàbitat singular molt important des del punt de vista ecològic.

Tots aquests ambients fluvials, conjuntament amb la zona agrícola de la finca i les seves proximitats, conformen una gran diversitat d’hàbitats els quals alberguen una important biodiversitat.   

Galeria

Multimèdia