Gràcies a la implicació de l’aleshores Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’any 2001 s’inicia un projecte de reintroducció per recuperar com nidificant la cigonya blanca (Ciconia cinonia) al tram final del riu Ebre. Després de la construcció d’un aviari es van portar els primers exemplars de cigonya blanca el juny de 2001. Després de dos anys criats en captivitat, foren alliberats el març de 2003 i aquell any criaren dues parelles. Aquell mateix any es portà un nou grup per criar-les en captivitat.

 

L’any, 2005, s’alliberà el segon grup de cigonyes i foren 9 les parelles nidificants. Vist l’èxit de la creació d’un nucli reproductor suficient es va optar per no criar més exemplars en captivitat, amb l’esperança de consolidar la població nidificant actual. Actualment són 14 les parelles reproductores presents a la reserva natural, les quals són fàcilment observables durant l’època de cria (de gener fins al juliol). Cap a l’agost fan la migració i marxen buscant les terres més càlides del nord d’Àfrica.

 

Galeria

Multimèdia