La Reserva natural de Sebes, és una zona d’aiguamolls a la vora del riu, on hi creixen de manera frondosa el canyís i la boga. Aquestes, serien les úniques espècies de plantes que hi hauria si es deixés de gestionar l’espai, degut al seu ràpid creixement i densitat que impedeix que altres plantes puguin arrelar i créixer.
Amb l’objectiu principal de transformar el monòton paisatge del canyissar en prats oberts, més rics en espècies vegetals i animals, i per tant, amb més biodiversitat, el febrer del 2001 es va iniciar el projecte Recuperació d’Herbassars Inundables amb la Pastura de Cavalls de la Camarga.

 

Els cavalls de la Camarga provenen de la regió francesa que porta aquest nom i estan adaptats a la pastura prop dels rius en zones humides i inundables. Per tant, son ideals per a col•laborar amb la gestió de la Reserva.


Actualment a la Reserva hi ha 10 cavalls de la Camarga que repartits en dos grups gestionen una superfície total de 12 hectàrees. Aquesta superfície està dividida en quatre tancats o zones de pastura. Això, mitjançant un sistema de rotacions permet obrir extenses zones de canyissar, afavorint l’augment de la biodiversitat de flora i fauna present.

Galeria

Multimèdia