En el marc del programa "Custòdia en afluents i barrancs temporals del riu Ebre per a la millora de la connectivitat transversal i per a la conservació d'hàbitats i espècies", el Grup de Natura Freixe continua realitzant actuacions de custòdia del territori a la xarxa hídrica del tram final del riu Ebre.

Aquest projecte es du a terme en col·laboració amb la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, dintre de la línia de subvencions de Promoció i Consolidació de la Custòdia del Territori a Catalunya per als anys 2016 i 2017.

Aquest programa està centrat en actuacions d'estudi, conservació i millora d'hàbitats i espècies en espais fluvials protegits i en custòdia del tram final del riu Ebre.

En aquest programa se li dóna especial importància a la xarxa hídrica transversal del riu, afluents típicament mediterranis i majoritàriament temporals (rieres, barrancs, etc). Aquests sistemes generalment estan poc considerats, però són molt importants pel destacat paper que tenen dintre de la continuïtat fluvial, especialment, per ser fonts de sediments i nutrients, corredors i connectors ecològics de diferents hàbitats i espècies, juntament amb que són sistemes naturals altament dinàmics que sustenten importants funcions i processos ecosistèmics. A banda de ser sistemes altament vulnerables als efectes del canvi climàtic.

Part de l'esforç del programa es centra en hàbitats i espècies vulnerables, amenaçades o en regressió, com ara diferents espècies de ratpenats, la llúdriga o el visó americà. També intenta incidir en espècies exòtiques invasores que competeixen directament amb aquestes espècies d'interès.         


Galeria

Multimèdia