• 1
  • 2
  • 3
  • 4

El Grup de Natura Freixe és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1989 a Flix (Tarragona). Entre els seus objectius fundacionals figuren promoure l’estudi i la divulgació dels valors naturals de la comarca de la Ribera d’Ebre, col•laborar amb l’administració en la gestió i conservació dels espais naturals de la zona, i promoure activitats d’educació ambiental.


En l’actualitat compta amb 270 socis, majoritàriament de la població de Flix i comarca de la Ribera d’Ebre, però també d’arreu de Catalunya i la península.
És una entitat inscrita al Cens General d’Entitats d’Educació Ambiental de la Generalitat de Catalunya, al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i membre de l’associació Xarxa de Custodia del Territori, que agrupa entitats que promouen la conservació del patrimoni natural. El Grup de Natura Freixe, també està inscrita al Cens de Voluntariat de Catalunya.

1.1. Activitats de divulgació i sensibilització ambiental

Entre les que ha realitzat al llarg dels anys l’entitat destaquen:

  • Festa de l’arbre: S’organitza una plantada d’arbres a finals de febrer per reforestar zones de l’espai natural, en col•laboració de l’Ajuntament de Flix i el CEIP de Flix.
  • Dia Mundial de les zones humides: conjuntament amb la Reserva Natural de Sebes s’organitza una jornada de divulgació i coneixement dels valors naturals d’aquestes zones, incloent una visita guiada i la recol·locació de caixes niu per facilitar la cria d’insectívors.
  • Setmanatura: jornades que s’organitzen anualment i que al llarg de cinc setmanes inclouen conferencies, audiovisuals, exposicions, sortides i un Concurs de Fotografia Naturalista “Freixe” que ja porta 15 edicions.
  • Edició de la revista Aljub: publicació anual que presenta treballs d’investigació realitzats per experts a la Reserva Natural de Sebes, articles de divulgació i un compendi de totes les activitats organitzades pel Grup de Natura Freixe al llarg dels anteriors mesos.
  • Jornades sobre bosc de ribera: 10 anys després de la celebració de les I Jornades sobre estratègies de conservació i restauració del bosc de ribera. D’aquesta manera s’han organitzat les II Jornades, amb un atapeït programa incloent diferents ponències de treballs i investigacions realitzats sobre restauració, conservació i gestió del bosc de ribera. L’espai natural de Sebes fou l’amfitrió ideal d’aquest esdeveniment, ja que en els últims anys diferents estudis realitzats sobre l’estat de conservació del bosc de ribera de Sebes han revelat l’existència d’impactes negatius degut als canvis en la gestió hidrològica de l’embassament de Flix, caracteritzada per un manteniment d’un sobrenivell en les aigües, amb la conseqüent mortalitat dels arbres de ribera per ofegament de les arrels i increment de la salinitat del subsòl.

1.2. Gestió de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix

Des de la seva fundació, el Grup de Natura Freixe va centrar les seves activitats en la conservació de zones humides, en especial de la Reserva Natural de Sebes. Amb la creació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, hem participat activament en la planificació de les actuacions per la seva protecció i per la millora dels hàbitats i dotació d’infraestructures per donar a conèixer els seus valors naturals i paisatgístics.
Després que la zona fou inclosa al Pla d’Espais d’Interès Natural (1992), l’entitat va promoure la seva posterior declaració com a Reserva Natural de Fauna Salvatge (1995), i amb col·laboració de l’Ajuntament de Flix i el Departament de Medi Ambient es varen construir diferents infraestructures. D’aquesta manera es va construir una passera que s’endinsa a un bosc de ribera (1993), es va reexcavar una llacuna per regenerar una zona d’aigües lliures de vegetació (1994) i es construí una altra passera d’accés a un observatori construït a la vora d’aquesta llacuna (1995).
El Grup de Natura Freixe va participar en la creació de l’Escola Taller de Sebes (1997-98) que va permetre la reconstrucció de l’edifici conegut com a Mas del Director, actual centre d’informació i educació ambiental de la Reserva Natural de Sebes. Aquell mateix any, el Grup de Natura Freixe elaborà el Pla de Gestió de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix (1999), gràcies al conveni firmat entre la llavors Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya i l’Ajuntament de Flix.
Quan aquest centre entra en funcionament, l’entitat i l’Ajuntament de Flix firmen un conveni pel qual la nostra entitat se n’encarrega del funcionament d’aquesta infraestructura i de la gestió de l’espai natural, gràcies a un acord entre l’Ajuntament de Flix i la Generalitat de Catalunya. Des d’aleshores, s’han realitzat diferents activitats de conservació, investigació, construcció d’infraestructures i educació ambiental, que han convertit la Reserva Natural de Sebes en un referent de la implicació d’entitats locals en la gestió d’espais naturals.

Destinació ornitològica Sebes

Galeria

Multimèdia