• 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

El naixement d’aquest projecte és fruit d’una iniciativa que el Grup de Natura Freixe va impulsar l’any 2008 en col·laboració amb La Fundación Biodiversidad i la Fundació Catalunya-laPedrera.

L’abandonament de moltes finques, la venda d’olivers centenaris, el canvi de varietats i cultius i dels mètodes d’explotació han significat un notable i progressiu empobriment del territori, amb la degradació del seu paisatge característic i la pèrdua d’hàbitats i biodiversitat, tant als camps de cultiu com a les zones de transició amb els aiguamolls protegits de la Reserva Natural de Sebes.

Aquest projecte es va engegar per intentar revertir aquesta dinàmica i impulsar usos agrícoles i ramaders tradicionals a partir d’una finca model, la finca del Mas de Pitoia (propietat de la Fundació Catalunya-laPedrera), creant una xarxa de bones “pràctiques ambientals” en l’entorn de la zona protegida mitjançant acords de custòdia del territori** amb els pagesos de la zona.

Això ha permès la creació d’una marca de qualitat d’oli ecològic Oli del Mas de Pitoia, amb la què es pretén potenciar l’agricultura ecològica i unes bones pràctiques agràries al territori, incentivant als pagesos de la zona a unir-se a la iniciativa, proporcionant-los noves alternatives per als seus cultius d’oliveres.
                           
A l’Oli ecològic del Mas de Pitoia es controla tant el procés de producció de l’oliva, com el posterior d’elaboració de l’oli, realitzant-se tots els processos mitjançant mètodes tradicionals, totalment sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. De fet, l’oli ecològic resultant és un verge extra de màxima qualitat, elaborat amb el sistema artesanal més antic: trituració de les olives amb pedres de granit, la primera premsada en fred, i la separació de l’oli i l’aigua vegetal de forma natural mitjançant piles de decantació. A més, les olives utilitzades per a l’elaboració d’aquest oli procedeixen únicament de finques situades en l’entorn de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix.

Actualment aquest projecte compta amb el suport permanent de la Fundació Catalunya-laPedrera i amb la col·laboració del molí artesà Oliflix i l’Ajuntament de Flix.

**La custòdia del territori és un concepte que es podria definir com un model o una eina per a conservar els valors naturals i culturals del territori, incloses les activitats tradicionals pròpies de l’indret. Intenta generar la responsabilitat dels propietaris i dels usuaris del territori en la conservació i el bon ús de la terra i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. La custòdia normalment neix fruit d’iniciatives de la societat civil, entitats locals... i va dirigida als terrenys privats o municipals. Es fonamenta en acords de caràcter voluntari entre entitats, propietaris, administracions, usuaris dels terrenys i els seus recursos...

Destinació ornitològica Sebes

Galeria

Multimèdia