• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Projecte impulsat pel Grup de Natura Freixe i emmarcat dintre les ajudes per a la promoció i consolidació de la custòdia del territori a Catalunya. Aquestes ajudes són atorgades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i comprenen dos anys, el 2013 i el 2014. El Grup de Natura Freixe ja havia estat seleccionat en l’anterior convocatòria d’aquest programa per a dur a terme un projecte de custòdia en l’àmbit de la reserva natural.
Amb aquest nou projecte s’amplia l’àmbit d’actuació a la Ribera d’Ebre amb els següents objectius:

- Impulsar la custòdia del territori a la comarca de la Ribera d’Ebre i avançar en nous models jurídics d’acords de custòdia.
- Millorar la funcionalitat de l’ecosistema fluvial del riu Ebre al seu pas per la comarca i compatibilitzar-la amb els diferents usos del territori.
- Fomentar la recuperació de finques agrícoles abandonades i de diferents espais fluvials emblemàtics de la comarca.
- Assajar nous mètodes, tècniques i pràctiques agrícoles més eficients i sostenibles.
- Oferir programes formatius a diferents actors de l’àmbit rural de la comarca.
- Incentivar una nova economia rural a la comarca a partir de finques en custòdia.

Les mesures plantejades per a l’assoliment d’aquests objectius són molt variades i inclouen entre d’altres un estudi inicial de la zona, realització d’acords de custòdia i assajos I+D a diferents finques, col·laboració amb ajuntaments, programes de formació als diferents actors implicats...

Així es pretén donar continuïtat a l’aposta que els últims anys han fet la Generalitat i el Grup de Natura Freixe per a promoure la implicació de la ciutadania en la conservació del territori.

Destinació ornitològica Sebes

Galeria

Multimèdia